Přihlášení

Jizerské hory

katalog regionálních výrobců a jejich produktů

MASiF

Lodicka
MASiF pracuje pro udržitelný rozvoj Frýdlantska

MAS Frýdlantsko (MASiF) působí na území 18 měst a obcí Frýdlantského výběžku - nejsevernější části Libereckého kraje a podporuje udržitelný rozvoj tohoto území. Najděte si naše obce na ikona souborumapě!

AKTUÁLNÍ ČINNOST 

  • Komunitně vedenou strategii (SCLLD) Frýdlantsko 2020 jsme v březnu 2016 předložili ve výzvě IROP. Zatím prochází hodnocením. Zahájení - první výzvy vyhlásíme začátkem roku 2017. Informace k ní najdete tady.
  • Projekt Implementace SCLLD "Frýdlantsko 2020" / Režie MASiF (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001823) byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí k naplňování strategie CLLD.
IROP CZ RO B C RGB
  • Vzdělávání je naším novým programem. 
    • V březnu 2016 jsme zahájili společný program rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku (MAP): projekt je realizován s podporou z OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000134). 
    • V srpnu 2016 nám zavál vítr do plachet: projekt Na jedné lodi je podpořen z OP VVV (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000194).  
Zahlavi

CO TU NAJDETE DÁLE?

CHCETE VĚDĚT VÍCE? Napište nám!

 
load