Jizerské hory

Nejsevernější české pohoří a jeho ještě severnější podhůří – Frýdlantsko i jihozápadní Hrádecko a Českodubsko jsou zajímavá a kontrastní oblast. Cenné přírodní dědictví horských lesů a luk, unikátních bučin v severních svazích, vrcholových mokřadů i skal a téměř parkové krajiny na straně jižní je právem chráněno a Jizerskohorské bučiny jsou dokonce vyhlášeny památkou Přírodní dědictví UNESCO. V podhůří najdete městečka a vesnice s tradiční architekturou a zajímavou historií.

Po staletí obývaná a využívaná krajina přinášela lidem obživu, poskytovala zdroje pro zemědělce i řemeslníky. V dnešní hektické a často necitlivé době potřebuje naši ochranu a péči – a překvapivě to nemusí být v rozporu s šetrným využíváním.

Dokladem jsou lidé, kteří v této krajině svou obživu nacházejí dodnes. Někteří své výrobky označují jako Regionální produkt Jizerské hory. Když si takto označený výrobek koupíte, můžete si být jistí, že vznikl v tomto krásném koutě světa, většinou je z místních surovin a vždycky ho vyrobili lidé, kteří tu žijí. Zastavte se na chvíli a seznamte se s nimi – a pak se za nimi třeba vypravte!