Góry Izerskie

Góry Izerskie, najbardziej na północ wysunięte pasmo górskie i jego jeszcze bardzie leżące na północ podgórze- Ziemia – Frýdlantska są ciekawymi kontrastowymi obszarami. Cenne dziedzictwo naturalne lasów górskich i łąk, unikatowych buków na północnych zboczach, górskich mokrzadeł i skał i prawie że parkowej krainy po stronie południowej tworzą Obszar Chronionego Krajobrazu. Cale stulecia zamieszkiwana i wykorzystywana kraina dawała ludziom wyżywienie i źródło dla rolników i rzemieślników. W dzisiejszym hektycznych i często mało wrażliwych czasach potrzebuje ona naszej ochrony i opieki – i jest zaskakujące, żenie musi to być sprzeczne ze zrównoważonym wykorzystywaniem. Dowodem są ludzie, którzy znajdują swoje źródło utrzymania w tej krainie po dziś dzień. Niektóre swoje produkty oznaczają jako Regionalny Produkt Góry Izerskie. Jeżeli kupicie w ten sposób oznaczony produkt, możecie być pewni, że został stworzony w tym pięknym kącie świata, jest przeważnie z miejscowych surowców i został zrobiony przez ludzi, którzy tu żyją. Zatrzymajcie się przez chwilę i zapoznajcie się z nimi – a potem może do nich pójdziecie!